skip to Main Content
+420 608 177 335 studijni@manazerskyinstitut.cz

Odpovědi Manažerského institutu na nejčastěji kladené dotazy ohledně jednotlivých studijních oborů, studijních podmínek, organizace studia nebo plnění studijních povinností.

Pokud jste nenašli odpovědi na své dotazy zde, tak nám zavolejte nebo napište, rádi Vaše individuální dotazy zodpovíme.

Studijní oddělení:
Bc. Daniel Ždímal
Telefon: 228 808 005
Mobil: 608 177 335
Email: studijni@manazerskyinstitut.cz

Co znamená mít MBA?

 1. Být odhodlaný dosáhnout výsledků v místech, kde jiní vidí překážky
 2. Být otevřen pro nové výzvy, pro nová řešení
 3. Být odhodlaný poznat své silné stránky
 4. Prohloubit schopnost vést a motivovat ostatní, efektivně rozvíjet svůj „lidský kapitál“
 5. Uvědomovat si osobní zodpovědnost v návaznosti na svěřené kompetence
 6. Pamatovat v době krize na budoucnost!

Proč mám studovat zrovna u vás?

 1. Výuku vede tým velmi renomovaných a zkušených lektorů z praxe a akademického světa
 2. Začátek studia 2 x ročně nebo po individuální konzultaci
 3. Vyznáváme a ctíme individuální přístup ke studentům
 4. Nepovinná účast na přednáškách
 5. Součástí MBA programů jsou předměty, které jsou navíc samostatně akreditovány a je tudíž možné z nich nad rámec závěrečného diplomu obdržet samostatné osvědčení.
 6. Maximálně 10 členné skupiny studentů
 7. Délka studia 1 rok a progresivní metody výuky
 8. Časová flexibilita poskytovaných služeb uzpůsobená pro pracovně vytížené (přednášky, konzultace, komunikace na základě potřeb studentů)
 9. Rychlost v komunikaci a úkonech
 10. Kontaktní telefonní linka, která je k dispozici denně v čase 8:00 – 22:00
 11. Vhodné akreditované vzdělávání pro zaměstnance a představitele státní správy, místní správy a samosprávy
 12. Vlastní odborná knihovna a souhrn odborných skript a studijních opor

Co je MBA?

MBA (Master of Business Administration) nepřekládá se a používá se zkratka MBA, někdy též M.B.A., je vysokoškolský titul v oboru managementu původem z anglosaských zemí (Velká Británie a USA). V dnešní době je však MBA vyučováno i v dalších zemích a jde asi o celosvětově nejrozšířenější způsob vzdělávání manažerů. Titul MBA se uvádí za jménem a jedná se v profesi manažerů o mezinárodně velmi oceňovaný titul.

V kontinentální Evropě, kde bylo v době zavádění studia MBA vysokoškolské studium pouze jednostupňové (magisterské), se vlastně stalo MBA postgraduálním typem studia a zároveň součástí dalšího profesního vzdělávání manažerů.

Poněkud jiná situace je v České republice, kde systém studia MBA neupravuje vysokoškolský zákon (111/1998 Sb.) a tudíž takové studium není vysokoškolským studiem. Studium MBA tak patří do systému průběžného vzdělávání nebo institucionalizovaného profesního manažerského rozvoje. Vždy je zapotřebí, aby takový druh studia, nebo jeho jednotlivých modulů, byl akreditován, případně nějakou nezávislou či profesní organizací oveřen či schválen a instituce, která takové vzdělávání nabízí aby byla standardním subjektem v rámci právního řádu České republiky a splňovala zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti a navíc disponovala nějakým typem akreditace.

Cílem profesního vzdělávacího programu MBA je doplnění manažerské kvalifikace a získání kompetencí nezbytných pro manažerskou funkci. Nejčastěji mívá denní či distanční formu studia, a to v rozsahu od jednoho do tří let v závislosti na vybraném programu, oboru nebo školy, která takové vzdělávání poskytuje.

Back To Top