skip to Main Content
+420 608 177 335 studijni@manazerskyinstitut.cz

Mgr. Ing. Kristýna Fejfarová

Absolventka magisterského studia sociologie a inženýrského studia v oboru Management. Obě své specializace získala na Masarykově univerzitě v Brně. Svou profesní dráhu dosud spojila s kongresovými…

Mgr. Jiří Šimon

Absolvent právnické fakulty. Aktuálně zastává post ředitele Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva  zemědělství ČR, v předcházejících letech byl dlouholetým zaměstnancem Ministerstva pro místní…

Bc. Jan Brodský, DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Několik posledních let působil v organizační složce jednoho ministerstva v oddělení mezinárodních vztahů a marketingu.…

Ing. Josef Federsel

Dlouholetý zaměstnanec Ministerstva financí ČR ve funkci vedoucího oddělení Správních činností v oblasti poplatků. V minulosti působil na odboru Majetkové daně, daně silniční,…

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Je pedagogem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK) v Praze a zároveň působí v advokátní kanceláři Felix a spol. V minulosti pracoval na Úřadu…

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Vzděláním právník a ekonom. Více než třicet let se zabývá lektorskou, vzdělávací a konzultační činností. Jako školitel vede akreditované i neformální semináře v…

Mgr. Tereza Coufalová, MBA

Vystudovala obor sociální práce na Filosofické fakultě UK. Celý profesní život se věnuje personalistice. Zkušenosti v oboru získala jak v komerční sféře, tak…

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V roce 2008 nastoupil na…

Mgr. Petra Mašková

Vystudovala psychologii se specializací na psychologii práce a organizace. V současné době pracuje jako konzultantka firmy Skillplus, s.r.o., trenérka a psycholožka. Svou konzultační…

Back To Top