skip to Main Content
+420 608 177 335 studijni@manazerskyinstitut.cz

Mgr. Jiří Šimon

Absolvent právnické fakulty. Ředitel Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva  zemědělství ČR, dříve vedoucí odd. ZVZ Ministerstva pro místní rozvoj. Spoluautor zákona o ZVZ

 

Bc. Jan Brodský, DiS.

Lektor s reálnou praxí. Oblastí profesního zájmu je více než 10 PR, Timemanagement, Etiketa a společenský protokol. Autor mnoha odborných článků a knih.

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Právník a VŠ pedagog. Specialista na ochranu osobních údajů. Dříve ředitel odboru na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Držitel prestižního ocenění Právník roku.

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Vzděláním právník a ekonom. Dlouholetý tajemník MěÚ a místostarosta . Přednáší v oblastech veřejné správy, vzdělávání úředníků a členů zastupitelstev ÚSC.

Mgr. Tereza Coufalová, MBA

Absolventka FF UK. Celý profesní život se věnuje personalistice. Mnoho let vedla personální odbor Magistrátu města Plzně, nyní je tajemnicí MěÚ Planá.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

Právník a VŠ pedagog, bývalý vedoucí pracovník Ministerstva vnitra ČR a Úřadu vlády. Zkušený lektor a zkušební komisař. Od roku 2015 tajemník MěÚ

 

Mgr. Petra Mašková

Vzděláním psycholožka, zkušená konzultantka a trenérka. Má dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti psychologie. Věnuje se tématům komunikace, asertivita a zvládání stresu.

PhDr. Jan Kubáček

Významný český politolog, VŠ pedagog, specialista na komunikaci a vyjednávání, ředitel výzkumné agentury.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Konzultantka a lektorka komunikačních dovedností, stěžejními tématy jsou Age management, krizová komunikace a sociální témata. Dlouhodobě publikuje odborné články a píše knihy.

Back To Top