O nás

Vzdělávání MBA (Master of Business Administration) a studijní poradenství společnosti MANAŽERSKÝ INSTITUT - akreditované studium MBA vychází z osvědčených anglosaských principů výuky MBA. Zakládáme si proto na vysoké odbornosti a profesní kvalitě našich lektorů, maximální orientaci na praktickou uplatnitelnost poskytovaného studia a na osobním přístupu ke studujícím.

Z těchto důvodů je u nás i nepřekročitelnou normou výuka v malých skupinách, individuální přístup ke studujícím, studium postavené na skutečných příkladech z praxe. Studium je flexibilní, uzpůsobené pro pracovně velmi vytížené posluchače. Naprostou samozřejmostí jsou i konzultace a studijní poradenství na míru potřebám každého klienta.

Nespornou výhodou vzdělávání u společnosti MANAŽERSKÝ INSTITUT akreditované studium MBA je i fakt, že vybrané předměty v rámci našich programů MBA jsou samostatně akreditovány a je z nich možné obdržet osvědčení!

Profesní vzdělávací program MBA ve specializacích Public Relations Veřejná správa, které v současnosti nabízíme, vychází z úcty k teorii a aktuálním metodám oblasti PR a komunikačního managementu, respektive akcentu na stěžejní a profilová témata z veřejné správy, avšak pracuje zejména s praxí a každodenní reálnou zkušeností.

Cílem námi poskytovaných MBA programů anglosaského střihu je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici na trhu práce a zvýšit jeho konkurenční výhody, posílit jeho strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování týmů. Po celou dobu studia platí, že veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických a široce uplatnitelných dovedností.

Díky intenzivnímu pojetí, synergii a progresivním metodám výuky je u nás studium MBA jednoleté, aniž by jakkoliv rezignovalo na standardy kvalitní a zodpovědné výuky tradičních program MBA. Programy MBA Public Relations a Veřejná správa jsou rozloženy vždy do dvou semestrů po pěti specializačních modulech, v druhém semestru je navíc zařazen samostatný formát - Diplomová práce.

Ke každému specializačnímu modulu se v rámci semestru konají minimálně dvě tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut. Setkání probíhají v odpoledních až večerních hodinách, aby vyhovovala i mimopražským a velmi pracovně vytíženým studentům, účast na nich však není povinná. V rámci těchto kontaktních setkání jsou řešeny nejfrekventovanější problémy jednotlivých témat studia, požadavky a konkrétní dotazy z praxe klietů a také jsou předkládána strategická doporučení pro konkrétní situace z praxe vyučovaných předmětů.

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013