O MBA

MBA (Master of Business Administration) nepřekládá se a používá se zkratka MBA, někdy též M.B.A., je vysokoškolský titul v oboru managementu původem z anglosaských zemí (Velká Británie a USA). V dnešní době je však MBA vyučováno i v dalších zemích a jde asi o celosvětově nejrozšířenější způsob vzdělávání manažerů. Titul MBA se uvádí za jménem a jedná se v profesi manažerů o mezinárodně velmi oceňovaný titul.

V kontinentální Evropě, kde bylo v době zavádění studia MBA vysokoškolské studium pouze jednostupňové (magisterské), se vlastně stalo MBA postgraduálním typem studia a zároveň součástí dalšího profesního vzdělávání manažerů.

Poněkud jiná situace je v České republice, kde systém studia MBA neupravuje vysokoškolský zákon (111/1998 Sb.) a tudíž takové studium není vysokoškolským studiem. Studium MBA tak patří do systému průběžného vzdělávání nebo institucionalizovaného profesního manažerského rozvoje. Vždy je zapotřebí, aby takový druh studia, nebo jeho jednotlivých modulů, byl akreditován, případně nějakou nezávislou či profesní organizací oveřen či schválen a instituce, která takové vzdělávání nabízí aby byla standardním subjektem v rámci právního řádu České republiky a splňovala zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti a navíc disponovala nějakým typem akreditace.

 

Cílem profesního vzdělávacího programu MBA je doplnění manažerské kvalifikace a získání kompetencí nezbytných pro manažerskou funkci. Nejčastěji mívá denní či distanční formu studia, a to v rozsahu od jednoho do tří let v závislosti na vybraném programu, oboru nebo školy, která takové vzdělávání poskytuje.

 

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013