Mít MBA znamená:

  1. Být odhodlaný dosáhnout výsledků v místech, kde jiní vidí překážky
  2. Být otevřen pro nové výzvy, pro nová řešení
  3. Být odhodlaný poznat své silné stránky
  4. Prohloubit schopnost vést a motivovat ostatní, efektivně rozvíjet svůj „lidský kapitál“
  5. Uvědomovat si osobní zodpovědnost v návaznosti na svěřené kompetence
  6. Pamatovat v době krize na budoucnost!

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013