Asociace institucí vzdělávání dopělých ČR

Manažerský institut je členem AIVD (Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých), která je největší profesní asociací s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých.

AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013