Ministerstvo vnitra ČR

Manažerský institut je akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona 312/2002 Sb.

Ministerstvo vnitra ČR uděluje tuto akreditaci vždy na 3 roky. Po uplynutí této lhůty je nutné opětovně zažádat o akreditaci, která se neuděluje automaticky.

Manažerský institut má zároveň samostatně akreditované některé předměty v rámci studijních oborů Public relations i Veřejná správa. Po absolvování těchto přednášek je možné vystavit studentovi Osvědčení o absolvování, které podle zákona 312/2002 Sb. je pro zaměstnavatele potvrzením o uznatelnosti vzdělání v rámci průběžného vzdělávání zaměstnanců.

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013