Individuální program manažerského rozvoje


Individuální program manažerského rozvoje lze využít buď jednorázovým setkáním nebo v rámci dlouhodobých konzultací.

 

Kdy je vhodné jednorázové setkání?

- při řešení konkrétní krizové situace v managementu nebo obchodním případu

- pro nastavení komunikačního a vyjednávacího stylu ve vztahu ke konkrétnímu klientovi

- pro nastavení konkrétní marketingové propagace společnosti nebo produktu

- při přípravě na konkrétní společenskou nebo protokolární událost aneb Manažerská etiketa a vystupování

 

Kdy jsou vhodné dlouhodobé konzultace?

- pro nastavení správného vnímání obchodu a obchodních vztahů

- pro uvedomění si potřeby správného vnímání obchodního partnera

- pro nastavení a zažití vlastního komunikačního stylu

- při systematickém rozvoji manažerských, komunikačních a obchodních dovedností

- pro správné pochopení v oboru obchodování a pozice obchodníka aneb Prodej hrou

- při systematickém rozvoji v oblasti Etikety, společenského vystupování a business protokolu pro manažery


V případě zájmu kontaktujte:

Bc. Jan Brodský, DiS.

Tel.: +420 776 08 44 80

e-mail: brodsky@manazerskyinstitut.cz  

 

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013