JUDr. Jan Horník, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V roce 2008 nastoupil na legislativně právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR (výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se profesně věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Několik let působil na pozici ředitele Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Je též odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Paneúrópské vysoké školy.

Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti i jako lektor u řady dalších vzdělávacích institucí (Agentura QSC, Institut pro veřejnou správu Praha). Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“. Je autorem publikací a článků především z oblasti boje s korupcí.

V dubnu 2015 byl jmenován tajemníkem městského úřadu jednoho krásného města v podkrkonoší.

 

 

 

Zpět

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013