Mgr. Tereza Coufalová, MBA

Vystudovala obor sociální práce na Filosofické fakultě UK. Celý profesní život se věnuje personalistice. Zkušenosti v oboru získala jak v komerční sféře, tak ve veřejné správě, kde již několik let pracuje na pozici vedoucí Personálního odboru Magistrátu města Plzně. V rámci zvyšování kvalifikace absolvovala studium profesního vzdělávacího program MBA ve specializaci HR (Řízení lidských zdrojů a Personální management). Působí také jako lektorka pro několik renomovaných vzdělávacích institucí (Institut pro veřejnou správu Praha, Agentura QSC, Aliaves, a.s., Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, a další). Svoji lektorskou činnost zaměřuje převážně na veřejnou správu, věnuje se pracovně právním vztahům a vytváří vzdělávací programy zaměřené na problematiku řízení lidských zdrojů v podmínkách veřejné správy.

Zpět

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013