JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Je pedagogem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK) v Praze a zároveň působí v advokátní kanceláři Felix a spol. V minulosti pracoval na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde v letech 2010 - 2012 zastával funkci ředitele odboru právní podpory a schengenské spolupráce.

Problematice ochrany osobních údajů se věnuje jak obecně, tak v jejích jednotlivých dílčích aspektech (např. pracovněprávní vztahy), dále se věnuje pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Ve zmiňovaných oblastech publikoval desítky článků v odborných periodicích či v konferenčních sbornících. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií, včetně komentáře k zákonu o ochraně osobních údajů.

Je členem Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a nominátorem „Autorské ceny“ Karlovarských právnických dnů. V roce 2013 získal prestižní ocenění Právník roku 2012 v kategorii Talent roku.

Zpět

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013