Ing. Josef Federsel

Dlouholetý zaměstnanec Ministerstva financí ČR ve funkci vedoucího oddělení Správních činností v oblasti poplatků. V minulosti působil na odboru Majetkové daně, daně silniční, poplatků a oceňování a odboru Legislativy správy daní. Jeho předcházející zkušenosti vychází z práce pro finanční úřad Praha 8 a z resortu dopravy. Obecnou pedagogickou činnost vyvýjí již od počátku pracovní kariéry, kdy působil ve středním školství jako pedagog odborných předmětů, nyní má bohaté, více než 20 leté zkušenosti s přednášením pro dospělé, zaměřuje se především na problematiku správy daní a poplatků a na daňový řád.

Zpět

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013