Mgr. Jiří Šimon

Absolvent právnické fakulty. Aktuálně zastává post ředitele Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva  zemědělství ČR, v předcházejících letech byl dlouholetým zaměstnancem Ministerstva pro místní rozvoj.

Podílel se na novelizacích zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), jako vedoucí oddělení metodiky ZVZ komplexně přepracovával metodiku k zadávání veřejných zakázek (www.portal-vz.cz).

Je také členem kolegia Ministryně pro místní rozvoj, kde se podílí se na tvorbě nového zákona o veřejných zakázkách. Problematiku veřejných zakázek přednáší již několik let pro odbornou veřejnost, veřejnou správu, justici a Policii ČR.

Jako ředitel odboru pro veřejné zakázky velkého zadavatele je v denním kontaktu s pestrou škálou problematiky veřejných zakázek současných i minulých, zadávaných jak Ministerstvem zemědělství, tak jeho několika desítkami resortních organizací.

Zpět

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013