Poradenství pro další profesní vzdělávání

Při poradenství pro další profesní vzdělávání se jedná o pomoc klientovi se sestavováním jeho studijního či kariérního plánu, posouzení vhodnosti určitého vzdělávacího směru vedoucího k získání potřebné kvalifikace ve vybrané profesi, pomoc při výběru vhodného kurzu, studijních materiálů či metod studia, podpora klienta při volbě nového zaměstnání, provázení obdobím pracovní adaptace po nástupu na nové místo, výběr vhodných rekvalifikačních kurzů pro rozšíření profesních kompetencí nebo třeba podpora klientovy motivace při nutnosti změnit svou dosavadní profesní dráhu.

Ve všech těchto případech je studijní a profesní poradce (neboli poradce pro další profesní vzdělávání) cenným partnerem pro své klienty.

Od června 2014 Manažerský institut poskytuje tuto službu a zajišťuje ji interním členem pracovního týmu. Nemusíte mít tedy obavy, že budete dlouho čekat na termín schůzky. V konkrétních případech jsme schopni poskytnout tuto službu i v rámci VIP servisu do 24 hodin od přijetí požadavku a objednání.

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013