Studijní materiály k dispozici všem studentům, a to i při neúčasti na přednáškách

Každý student profesních programů MBA získá v rámci studia veškeré potřebné studijní materiály, jako jsou prezentace lektorů, skripta nebo knihy předmětné pro každý jednotlivý obor.

Studijní materiály jsou k dispozici všem studentům, kteří mají uzavřenou smlouvu o studiu, a to bez ohledu na účast na přednáškách.

Studijní materiály je možné získat buď v elektronické nebo tištěné podobě.

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013