Školení na míru klienta

 

Manažerský institut nabízí mimo rámec profesních vzdělávacích programů MBA i sestavení interního školení dle definovaných potřeb klienta.

Jedná se o vnitrnofiremní (interní) školení nebo tréninky, které reagují na aktuální nebo dlouhodobé potřeby zaměstnanců a spolupracovníků objednavatele těchto služeb.

 

V rámci tohoto typu rozvoje lze zajistit následující témata školení:

- Obchodní dovednosti (pro začátečníky)

- Obchodní dovednosti (pro pokročilé)

- Telefonnická komunikace se zákazníkem a prodej po telefonu

- Sociální a komunikační dovednosti manažera

- Time management

- Etiketa a společenský protokol pro manažery


Pokud se rozhodnete objednat některou z následujících rozvojových aktivit můžete očekávat individuální přístup ke stavbě obsahu školení, a to v následujících krocích:


1) Před samotným školením proběhne elektronická nebo osobní konzultace, při které dojde k vydefinování potřeb a očekávání, stanovení časového rozsahu školení, vymezení cílové skupiny účastníků a jejich zkušeností.


2) Ve stanoveném termínu proběhne školení, které se bude konat v prostorech objednavatele nebo v prostorech Manažerského institutu, případně na jiném, oboustranně odsouhlaseném místě.


3) Po skončení školení bude provedena anonymní dotazníková zpětná vazba, při které účastníci školení vyjádří své pocity z právě proběhlého školení a sdělí míru užitečnosti získaných informací.


4) Zhruba 1 měsíc po absolvovaném školení je možno provést s posluchači osobní zpětnou vazbu (vedenou lektorem školení), při které dojde ke zjištění, jak posluchači aplikovali nabyté informace do své profesní praxe a dojde k případným korekcím.


Veškeré získané informace mohou být také v souhrnných blocích nebo sumarizačních analýzách předány objednavateli školení pro zajištění vyšší efektivity a prodktivity práce a nastavení takových opatření, která pomohou zajistit vyšší konkurenceschopnost společnosti na trhu.


V případě zájmu kontaktujte:

Bc. Jan Brodský, DiS.

jednatel společnosti

Tel.: +420 776 08 44 80

e-mail: brodsky@manazerskyinstitut.cz 


© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013