Principy a teorie Managementu (MN)

Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA) ve specializaci
Principy a teorie Managementu je zaměřený na představení základních teoretických poznatků,
principů a metod managementu.

Cílem je studentům přiblížit fungování managementu, poskytnout teoretické poznatky z několika oblastí managementu a zároveň pochopit rozhodnutí a jednání ostatních lidí, se kterými se denně setkává nebo tato rozhodnutí musí naplnovat. Studující se naučí rozeznávat meui různými styly vedení, udělají si oředstavu o celé oblasti lidských zdrojů a personalistiky, získají poznatky o marketingových nástrojích pro zvýšení efektivity, ekonomických výsledků nebo zlepšení komunikace, zjistí, co vše patří do firemní kultury a co je myšleno firemní identitou a v neposlední řadě naleznou mechanismy pro lepší využívání času a pro lepší sebeprezentaci.

Studium je určeno zejména absolventům, odborníkům s krátkou praxí, budoucím manažerům nebo těm, kteří jsou pracovně velmi vytíženi a preferují dálkové studium elektronickou formou.

 

V rámci oboru MN jsou studovány následující moduly:

1.  Základy managementu

2.  HR Management

3.  Sociální a komunikační dovednosti manažera

4.  Firemní kultura a identita

5.  Timemanagement

6.  Společenský protokol a etiketa pro manažery

+

Diplomová práce

Leták k oboru Principy a teorie Managementu je ke stažení zde 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013