Veřejná správa (VS)

Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA) ve specializaci
Veřejná správa
je zaměřený na představení základních informací a aktuálních témat z oblasti veřejné správy.

Cílem BBA Veřejná správa je studujícímu usnadnit jeho případný vstup do této oblasti nebo již aktuální pozici
ve veřejné správě.

Studenti se seznámí se základním členěním české veřejné správy, pochopí její hierarchii a primární úkoly.
V návaznosti na to se seznámí s vymezením pojmů korupce a protikorupční opatření a zasadí si je do právního rámce ČR, seznámí se se specifiky řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, osvojí si možnosti efektivní komunikace a také znalosti z oblasti diplomatického protokolu a nakládání s časem.

Program BBA Veřejná správa je určen především pro starosty, místostarosty, zastupitele a radní obcí a krajů, úředníky a zaměstnance územních samosprávných celků, zaměstnance státní správy, obecně zaměstnance veřejnoprávního sektoru včetně příspěvkových a neziskových organizací a všechny ostatní, kteří chtějí kvalifikovaně porozumět principům fungování veřejnoprávních institucí.

 

V rámci oboru VS jsou studovány následující moduly:

1.  Veřejná správa v ČR

2.  Korupce a protikorupční opatření ve VS

3.  Řízení lidských zdrojů ve VS

4.  Efektivní komunikace ve VS

5.  Diplomatický protokol a etiketa 

6.  Timemanagement

+

Diplomová práce

Leták k oboru Veřejná správa je ke stažení zde© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013