MBA

Cílem námi poskytovaných MBA programů anglosaského střihu je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici na trhu práce a zvýšit jeho konkurenční výhody, posílit jeho strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování týmů. Po celou dobu studia platí, že veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických a široce uplatnitelných dovedností.

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013