Privátní forma studia

Privátní forma studia je zcela novou možností, jak získat titul MBA.

Jedná se o službu, která umožňuje zájemcům o studium získat a nárokovat si zcela individuální přístup ke studiu, absolvování přednášek a plnění studijních povinností. V praxi to probíhá tak, že budoucí student se rozhodne pro studium některého z nabízených oborů. V rámci individualizace oboru v privátní formě studia však může dojít k navýšení rozsahu jednotlivých přednášek, může dojít ke změně skladby jednotlivých předmětů a hlavně
je kladen daleko větší důraz na individualizaci potřeb studenta a jejich naplňování.

V rámci vybraného oboru lze změnit strukturu přednášek tak, aby plně vyhovovala představám studenta a zároveň aby byly přednášky přínosem a student tak neabsolvoval předměty, v nichž se orientuje a ovládá je. V rámci konkrétních potřeb lze seskládat vybraný obor nově i zařazením konkrétních a předem odsouhlasených lektorů, kteří pomohou studentovi nejen v profesním rozvoji, ale zároveň budou i lidsky a osobnostně pro studenta přínosem. Obory lze i několikanásobně rozšířit svým rozsahem případně se zaměřit více na praktický nácvik v jednotlivých předmětech, pokud je studentovi teorie známa.

Privátní forma studia zároveň znamená, že student se účastní přednášek sám nebo maximálně ve dvojici s osobou, kterou on sám určí nebo vybere. V privátní formě studia existuje i možnost pořádat přednášky v místě a čase, které přednostně vyhovuje studentovi, tedy i s možností studia na vlastním pracovišti.

 

Cena za studium v privátní formě je stanovována individuálně a je přímo závislá na rozsahu studia, jeho hloubce a konkrétních potřebách v návaznosti na vybraný obor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o privátní formu, tak studium lze začít kdykoli v průběhu kalendářního roku a student tím pádem není vázán na obecně vyhlašované termíny zahájení studia.

Privátní forma studia je určena především pro velmi vytížené manažery, podnikatele nebo státní zaměstnance. Je často také využívána mediálně nebo společensky známými osobami, které s ohledem na své společenské postavení nebo obecnou známost nechtějí nebo nemohou studium absolvovat ve větším počtu studentů nebo ve standardních studijních skupinách. Privátní forma studia je zároveň diskrétní formou studia. Diskrétnost a komfort našich studentů je pro Manažerský institut dlouhodobě jednou ze základních priorit.

 

Více se o privátní formě studia máte možnost dozvědět na osobní schůzce. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit termín setkání.

 

Kontakt:

Jan Brodský

Tel.:   776 08 44 80

Mail:   brodsky@manazerskyinstitut.cz

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013