skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

MBA je pro Vás, Vaše okolí, zaměstnavatele i obchodní partnery vizitkou a vzkazem. Vzkazem, že jste ochotni se v jakémkoli věku učit novým věcem, jste otevřeni novým informacím a příležitostem a záleží Vám na Vás samotných i na způsobu, jakým odvádíte svoji práci.

 

Pokud jste nenašli odpovědi na své dotazy zde, tak nám zavolejte nebo napište, rádi Vaše individuální dotazy zodpovíme.

Co znamená mít MBA?

 1. Být odhodlaný dosáhnout výsledků v místech, kde jiní vidí překážky
 2. Být otevřen pro nové výzvy, pro nová řešení
 3. Být odhodlaný poznat své silné stránky
 4. Prohloubit schopnost vést a motivovat ostatní, efektivně rozvíjet svůj „lidský kapitál“
 5. Uvědomovat si osobní zodpovědnost v návaznosti na svěřené kompetence
 6. Pamatovat v době krize na budoucnost!

Proč mám studovat zrovna u vás?

 1. Výuku vede tým velmi renomovaných a zkušených lektorů z praxe a akademického světa
 2. Začátek studia 2 x ročně nebo po individuální konzultaci
 3. Vyznáváme a ctíme individuální přístup ke studentům
 4. Nepovinná účast na přednáškách
 5. Součástí MBA programů jsou předměty, které jsou navíc samostatně akreditovány a je tudíž možné z nich nad rámec závěrečného diplomu obdržet samostatné osvědčení.
 6. Maximálně 10 členné skupiny studentů
 7. Délka studia 1 rok a progresivní metody výuky
 8. Časová flexibilita poskytovaných služeb uzpůsobená pro pracovně vytížené (přednášky, konzultace, komunikace na základě potřeb studentů)
 9. Rychlost v komunikaci a úkonech
 10. Kontaktní telefonní linka, která je k dispozici denně v čase 8:00 – 22:00
 11. Vhodné akreditované vzdělávání pro zaměstnance a představitele státní správy, místní správy a samosprávy
 12. Vlastní odborná knihovna a souhrn odborných skript a studijních opor
 13. ONLINE programy BBA a MBA lze začít studovat kdykoli během roku, v zásadě hned po zaslání přihlášky

Co je MBA?

MBA (Master of Business Administration) nepřekládá se a používá se zkratka MBA, někdy též M.B.A., je vysokoškolský titul v oboru managementu původem z anglosaských zemí (Velká Británie a USA). V dnešní době je však MBA vyučováno i v dalších zemích a jde asi o celosvětově nejrozšířenější způsob vzdělávání manažerů. Titul MBA se uvádí za jménem a jedná se v profesi manažerů o mezinárodně velmi oceňovaný titul.

V kontinentální Evropě, kde bylo v době zavádění studia MBA vysokoškolské studium pouze jednostupňové (magisterské), se vlastně stalo MBA postgraduálním typem studia a zároveň součástí dalšího profesního vzdělávání manažerů.

Poněkud jiná situace je v České republice, kde systém studia MBA neupravuje vysokoškolský zákon (111/1998 Sb.) a tudíž takové studium není vysokoškolským studiem. Studium MBA tak patří do systému průběžného vzdělávání nebo institucionalizovaného profesního manažerského rozvoje. Vždy je zapotřebí, aby takový druh studia, nebo jeho jednotlivých modulů, byl akreditován, případně nějakou nezávislou či profesní organizací oveřen či schválen a instituce, která takové vzdělávání nabízí aby byla standardním subjektem v rámci právního řádu České republiky a splňovala zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti a navíc disponovala nějakým typem akreditace.

Cílem profesního vzdělávacího programu MBA je doplnění manažerské kvalifikace a získání kompetencí nezbytných pro manažerskou funkci. Nejčastěji mívá denní či distanční formu studia, a to v rozsahu od jednoho do tří let v závislosti na vybraném programu, oboru nebo školy, která takové vzdělávání poskytuje.

Proč dělat BBA/MBA /MPA/LL.M. když to není vysokoškolský titul?

BBA, MBA, MPA, LL.M. nejsou vysokoškolské ale profesní tituly. Předpokladem pro jejich studium je již aktivní manažerská praxe nebo chuť se manažerem stát. Pro každého zaměstnavatele nebo personalistu je tak profesní titul při výběrovém řízení zárukou, že jeho držitel, absolvent profesních studií, je ochotný se průběžně vzdělávat, má zájem o nové informace, postupy a chce svoji práci odvádět co možná nejlépe a proto se v průběhu profesního života odborně vzdělává.

Vrátí se mi zaplacené školné v praxi?

Již několik desítek let je prokázáno, že absolventi profesních studií s titulem BBA, MBA, MPA nebo LL.M. mají vyšší příjmy právě díky těmto studiím. V českém prostředí je tak návratnost školeného v závislosti na jeho výši nejčastěji během 1 – 1,5 roku. Po této době už jde reálně o příjmy navíc, o bonusové příjmy.

Budu muset povinně chodit na přednášky?

Ne. Přednášky v případě studií MBA, MPA a LL.M. nejsou povinné a neúčast na nich nemá vliv na závěrečné hodnocení studia. Přednášky lze pouze doporučit, kvůli možnosti setkat se s lektory, kteří v případě naší školy jsou těmi nejlepšími, s kým se můžete setkat. Jde o skutečné odborníky z akademického prostředí i manažerské praxe. S nimi můžete probrat konkrétní případy ze své praxe. Ale v případě potřeby jsou studentům k dispozici i online a studenti s nimi běžně komunikují například emailem. Záleží, co vám vyhovuje.

Co je online studium a jaké má výhody?

Online na manažerském institutu jsou všechny programy BBA a vybrané programy MBA. Studujete elektronicky, v rámci těchto oborů nejsou vypisovány přednášky pro jednotlivé předměty. Veškeré studijní podklady (anotace předmětů, syllaby, skripta, a další) dostanete emailem. Testy pak probíhají také elektronickou cestou přes informační systém Manažerského institutu. Na konci testu ihned vidíte svůj výsledek. Pokud nechcete absolvovat testy, je možné psát seminární práce z jednotlivých předmětů, které hodnotí lektoři.

Proč je online studium levnější?

Online studium programů BBA a vybraných programů MBA je oproti kombinované formě studia levnější protože odpadají prokazatelné náklady na školící prostory a odměnu lektorům. A jestliže my někde ušetříme na nákladech, tak je přece nebudeme účtovat studentům, to je fér!

Co když se nás ke studiu přihlásí více z jedné firmy nebo úřadu?

Je to možné a v tom případě máte obrovskou výhodu! Přednášky nebo závěrečné zkoušky totiž mohou probíhat přímo u vás na pracovišti a v čase, který vyhovuje přímo vám. Někteří zaměstnavatelé dokonce umožňují studovat během pracovní doby. Ušetříte tak čas a náklady na cestování. Naopak my přijedeme za vámi a nebudeme účtovat cestovné. Obsah přednášek a nebo celého studia ale zůstane beze změny, tedy kvalitní!

Kde se můžu ke studiu přihlásit?

Využijte online přihláškový formulář na našem webu zde nebo pošlete vyplněnou a naskenovanou přihlášku, kterou stáhnete zde mailem na adresu [email protected] . Během několika hodin se vám ozveme.

Back To Top