skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Společnost Manažerský institut – akreditované studium MBA, s.r.o. (dále jen „Manažerský institut“) je povinna v souladu se směrnicí 95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů), získat Váš souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy ke komunikaci v plném rozsahu společně uzavřené smlouvy, k šíření obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře, konference a jiné kulturní a společenské akce.

Zpracování provádí společnost Manažerský institut – akreditované studium MBA, s.r.o. jako zpracovatel.
Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

Back To Top