skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Konzultantka a lektorka komunikačních dovedností, stěžejními tématy jsou Age management, krizová komunikace a sociální témata. Dlouhodobě publikuje odborné články a píše knihy.

Back To Top