skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Právník a VŠ pedagog, bývalý vedoucí pracovník Ministerstva vnitra a Úřadu vlády. Specialista na právo ve veřejné správě a trestní právo. Zkušený lektor a zkušební komisař. Od roku 2015 tajemník městského úřadu.

 

Back To Top