skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Vzděláním právník a ekonom. Dlouholetý tajemník MěÚ a místostarosta . Přednáší v oblastech veřejné správy, vzdělávání úředníků a členů zastupitelstev ÚSC.

Back To Top