skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Vzděláním psycholožka, zkušená konzultantka a trenérka. Má dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti psychologie. Věnuje se tématům komunikace, asertivita a zvládání stresu. Pracuje zejména v oblasti rozvoje zaměstnanců, specialistka na Developement centra.

Back To Top